Pridelenie IČO Ministerstvom vnútra SR 

 

    Stanovy občianskeho združenia 

 

   

    Logo občianskeho združenia    

 

       Prihláška za člena OZ 

 

   Rozhodnutie o registrácii verejnej zbierky

 

 

_______________________________________________________

 

IČO: 50382233

Číslo účtu (Slov.sporiteľňa) - IBAN: SK74 0900 0000 0051 1768 2781 

_______________________________________________________