O nás

 

 

Občianske združenie Garansek 

bolo založené miestnymi nadšencami, dobrovoľníkmi, s víziou záchrany chátrajúceho Barokového kaštieľa v Hronseku. Svoju činnosť chceme zamerať na hľadanie zdrojov financovania ako aj na ich vytváranie vo forme vyvíjania aktivít v prospech využitia objektu vo verejno-prospešnom záujme.

Myšlienka zachovania kultúrneho dedičstva našich predkov je veľkolepá a motivujúca. Zodpovedne však môžeme vyhlásiť, že bez širokej podpory, a to nielen z pohľadu financií ale aj ľudských zdrojov, bude realizácia tohto projektu mimoriadne náročná. Občania Hronseka majú ešte v nedávnej pamäti využitie kaštieľa vo forme materskej škôlky. Roky plynú, na vzhľade kaštieľa sa nemilosrdne podpisuje zub času a absencia akejkoľvek údržby. Napriek tomu budova ešte stále priťahuje pozornosť našich aj zahraničných turistov. Z času na čas sa interiér kaštieľa sprístupňuje verejnosti. Samozrejme, pokiaľ sa ešte dá... Pokiaľ nie je neskoro. 

Varovným signálom, že tendencia zotrvávať v nečinnosti nie je správna, bol rozpadajúci sa komín kaštieľa, ktorý ohrozoval návštevníkov záhrady, ale aj hniezdo bocianov bielych, ktoré tu zvykli (aj keď nepravidelne) hniezdiť - podľa pamätníkov už od roku 1929. Vraví sa, že ak bocian zastane na streche Vášho domu, prinesie šťastie vo všetkých oblastiach. Komín je už po nevyhnutnej sanácii, ale bociany, ktoré sa stali poslami prebúdzajúceho sa života v Hronseku, si nové hniezdo zatiaľ nezaložili. Nezostaňme neprebudení, lebo spolu s bocianmi odletí aj šanca navrátiť život do kaštieľa!

Odkaz minulých storočí sa podarilo v obci Hronsek zachovať vďaka šikovnosti, neúnavnosti a tvorivosti našich predkov. Je na nás, na žijúcich súčasníkoch, pokračovať v tomto odkaze, aby budúce generácie nepoznali sídla historickej hodnoty už len zo zažltnutých fotografií. 

Práve cestou tejto stránky a občianskeho združenia sa snažíme osloviť všetkých tých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a pomôcť. Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme vytúžený cieľ a barokový kaštieľ v Hronseku sa stane lákadlom nadregionálneho významu. Veď zachovať kultúru našich otcov znamená zachovať samých seba.

OZ Garansek 

 Hniezdenie bociana bieleho na kaštieli bolo naposledy evidované v r. 2014 

 

 

 

naše aktivity

  • Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v spolupráci s našimi partnermi. Konkrétne s Mestským hudobným divadlom sme uzavreli "Memorandum o partnerstve a spolupráci na poli kultúry, tvorby a realizácie umeleckých diel, kultúrnych podujatí, a zachovania a obnovy kultúrneho dedičstva". Finančný výťažok z podujatí poputuje na rekonštrukciu kaštieľa. 
  • Získavanie sponzorských príspevkov
  • Organizovanie brigád na zveľaďovanie kaštieľskej záhrady a kaštieľa
  • Prijímanie 2% z dane 
  • Verejná zbierka bola právoplatne zaregistrovaná 13.9.2016 a bude sa vykonávať do 13.9.2017 >>>

 

 

Členovia OZ Garansek

 

 

 

NAŠI PARTNERI

  • Obecný úrad Hronsek
  • Mestské hudobné divadlo