Rusín Čendeš Orchestra

Vystúpenie svojrázneho hudobno-vokálneho zoskupenia "Rusín Čendeš Orchestra" pri príležitosti krstu OZ Garansek 24.7.2016