Zakladajúci členovia OZ GARANSEK

 

Štatutárny orgán:              

          Predseda: Mgr. Elena Palkechová

          Podpredseda: Gabriela Ostruszková

 

 

Výkonný orgán:

          Rada združenia: Ing. Lenka Kubeková
                                     Mgr. Marcela Anderle

Kontrolný orgán:

          Kontrolór: Mgr. Peter Pacek

 

Administrátor webovej stránky OZ Garansek: 

          MUDr. Tibor Palkech

 

Ostatní členovia:

          Ing. Eva Weissová, Janka Paceková, Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD., Ing. Anna Hriňová