Súťaž trubačov

Sobotný ceremoniál 3. ročníka Česko-slovenskej súťaže poľovníckych trubačov dal o sebe vedieť prostredníctvom nezvyčajného trúbenia, ktoré rozozvučilo obec Hronsek z dvoch miest – zo záhrady Barokového kaštieľa a z priestorov Vodného hradu. Koncentrácia češtiny, nevtieravé tóny lesníc a loveckých rohov, ako aj poľovnícke uniformy trubačov prevažne zastúpených z poľovníckych klubov Českej republiky charakterizovali netradičné dianie v našej obci.

Trubačské skupiny boli založené už za vlády Ľudovíta XIV. Preto niet divu, že lovecká hudba bola do našich končín importovaná práve z Francúzska, kde pompézne poľovačky na prelome 16. a 17. storočia panovníci považovali za spoločenskú udalosť. Historické korene trubačskej tradície umocnilo aj dejinami dýchajúce prostredie Barokového kaštieľa a Vodného hradu. 

Podrobnejšie o podujatí a o výsledkoch súťaže tu >>>.

 

O občerstvenie samotných trubačov aj návštevníkov tejto súťaže sa postaralo, ako sa ostatný rok stalo zvykom, opäť OZ Garansek, a to vo forme bufetu, ktorý mal svoje stanovisko v príjemnom tieni košatého duba pri vstupe do kaštieľskej záhrady.

K dobrej nálade dobrovoľníkov z OZ Garansek prispel nielen krásny slnečný deň, ale aj skutočnosť, že zisk 410 € z bufetu opäť poputuje v prospech renovácie kaštieľa. 

Podrobnejšie o finančnom zisku z aktivít OZ Garansek tu >>>.