Krst Občianskeho združenia Garansek

   

Občianske združenie sme slávnostne odštartovali krstom a hudobným koncertom 24.7.2016. 

Mgr. art. Igor Šimeg - spevák, herec a režisér - pokrstil logo združenia šampanským a poprial nám veľa úspechov.

Veľkou cťou pre nás bolo aj to, že pozvanie na krst OZ prijal štátny tajomník Ministerstva kultúry SR pán Mgr. Igor Adamec, ktorý taktiež zaželal združeniu veľa úspechov pri napĺňaní cieľov, a obidvaja predstavitelia nám urobili prvý zápis do kroniky.

 

Po slávnostnom ceremoniáli krstný otec, pán Igor Šimeg, zaspieval nádhernú pieseň lásky, ktorá ducha mimoriadnej slávnosti rozniesla do všetkých kútov kaštieľskej záhrady.  Ďakujeme !

 

 

 

Fotografie © 2016 Janka Paceková, Peter Fehér        Videozáznam © 2016 Martin Dubníček       Spracovanie videa © 2016 Tibor Palkech