Vítame Vás na stránke Občianskeho združenia Garansek                                                                      

Občianske združenie Garansek bolo založené 1.7.2016 za účelom záchrany barokového kaštieľa, ktorý je jednou z kultúrnych pamiatok obce Hronsek. Obec sa nachádza v okrese Banská Bystrica, cca 10 km južne od Banskej Bystrice. Názov združenia pochádza od historického označenia obce Hronsek (maď. Garamszeg, nem. Granseck, slov. Garansek). 
Cieľom našej neziskovej organizácie je zahájiť rekonštrukciu kaštieľa a revitalizovať priľahlú záhradu. Pamiatku vlastní obec, no chýba jej správca, ktorý by sa o ňu staral. Budova kaštieľa chátra a jej priestory nie sú využité tak, ako by mohli byť. Objekt má pritom potenciál na organizovanie výstav, seminárov, koncertov, či iných spoločenských podujatí. Je nesporné, že priľahlá záhrada potenciál kaštieľa len znásobuje. Otvorenie pamiatky cestovnému ruchu by mohlo prilákať viac turistov, ktorí, ak by sme im mali čo ponúknuť, by mali dôvod zdržať sa dlhšie a neprešli by len okolo...
Našou víziou je, aby pamiatka reprezentovala obec a Hronsečania z nej profitovali. Svoju činnosť zameriavame na propagáciu, mobilizáciu ľudských zdrojov, ako aj na získavanie financií potrebných na rekonštrukčné práce a plnohodnotné využitie objektu. Prináleží nám historickú hodnotu pamiatky nielen udržať, ale ju aj zveľadiť a zachovať pre ďalšie generácie. 
Inšpiráciu, ako to urobiť, čerpáme zo slovenských aj svetových projektov, ktoré spája jedinečný a zvlášť ušľachtilý zámer - zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

 

 

 


 

 

 

 


4. Hronsecký bál

Fašiangy - čas zábavy a plesov. Neobišiel ani Hronsečanov, ktorí si 2.2.2019 užívali ples už po štvrtý-krát. Ako obvykle sa na jeho organizácii podieľalo OZ Garansek v spolupráci s Obecným úradom. Aj tento rok Hronsecký bál vzbudil veľký záujem a ocenila ho takmer 100-vka účastníkov. Samotný ples odštartovala plesová choreografia v podaní tanečníc z Tanečnej školy Janette Fáberovej >>>. Po uvítacom prejave starostu, Miroslava Ostrihoňa, nám noblesu spoločenského tanca predstavili opäť zverenci tanečnej školy. Ich podmaňujúce vystúpenie v temperamentnom latinsko-americkom štýle bolo skvelým úvodom do plesovej zábavy, veď, presvedčte sa sami >>>. Zaujímavosťou je, že z deviatich účinkujúcich tanečníkov až štyria (Natália Padúchová, Adam Kamenský, Kristínka a Patrik Palkechovci) pochádzajú z obce Hronsek. Pre mimoriadne pozitívny ohlas z minuloročného plesu, v rámci umeleckého programu, boli opäť pozvaní Dávid Bílek a Dominik Lauko, hudobné talenty zo skupiny MED >>>. Do tanca hrala osvedčená Ľudová hudba Slančíkovci >>>. Efektné nasvietenie, reprodukovanú hudbu a moderovanie mal na starosti miestny občan, Igor Dušek. Vítaným spestrením bola bohatá tombola (viac ako 60 cien) a tradičná voľba "Kráľovnej plesu" (na obr. vľavo odovzdáva korunku minuloročná kráľovná tej novej).
Všetkým sponzorom cien >>>, organizátorom, obsluhujúcim, hudobníkom a zabávačom patrí veľká vďaka. Postarali sa o noblesný plesový zážitok.
Za nasadenie a čas, ktorý dobrovoľne venovali príprave tohto podujatia, si osobitné uznanie zaslúžia aj "dievčatá" z OZ Garansek, menovite (na obr. v poradí zľava doprava) Gabriela Ostruszková, Elena Palkechová, Eva Weissová, Lenka Kubeková a Janka Paceková. Každoročná vysoká úroveň plesu je svedectvom neoceniteľného komunitného kapitálu, vďaka ktorému sa pred pár rokmi začalo obohacovať spoločenské dianie aj v takej malej obci, ako je Hronsek. Je obdivuhodné, že hoci nositeľmi tohto kapitálu sú bežní ľudia, ich nezištná angažovanosť ďaleko presahuje hranice bežnosti. Svojou činnosťou nám dokazujú, že aj z mála peňazí je možné dostať veľa muziky. Ako autor tohto príspevku som hrdý, že môžem byť súčasťou tejto inšpirujúcej komunity.


 Tibor Palkech, obyvateľ obce Hronsek 

Zoznam darcov 2% z dane

Už od augusta 2018 je na našej webstránke zverejnená výška celkovej čiastky, ktorú daňový úrad pripísal na účet OZ Garansek.

Sumárne vaše dve percentá (ktoré ste poukázali z dane odvedenej z príjmov v roku 2017) predstavujú takmer 1298€. Avšak až v januári 2019 nám finančná správa poskytla menný zoznam konkrétnych darcov. Tých, ktorí ste vo vyhlásení darovať 2% z dane deklarovali súhlas so svojou identifikáciou, s potešením zverejňujeme v tomto zozname >>>.  Váš prejavený záujem povzbudzuje a zároveň zaväzuje.  

Na čo všetko sa získané finančné prostriedky plánujú použiť zaznelo v éteri RTVS. Záznam odvysielaný 24.9.2018 z Rádia Regina si môžete vypočuť tu >>>.

Vianočný koncert

Na podujatí, ktoré sa udialo v hronseckom kultúrnom dome na 3. adventnú nedeľu - 16.12.2018, si priaznivci ľudovej hudby a tradícií prišli skutočne na svoje. Mohli si vypočuť tradičné ľudové vianočné piesne v podaní hudobníkov zo zoskupenia Hronsečania a speváckej skupiny Ratolesť na čele s Annou Šatanovou. Slávnostnú atmosféru navodenú vianočnými koledami umocnilo vystúpenie Divadelnej kapely hercov zo Zvolena so svojim predvianočným repertoárom. Ich osobité spracovanie súčasných slovenských interpretov mnohých dojalo, pohladilo dušu a všetkých naladilo na blížiace sa vianočné sviatky. Tomu dopomohol aj výborný punč a občerstvenie v réžii "dievčat" z Občianskeho združenia Garansek. Predsedníčka OZ Garansek, Elena Palkechová, vo svojom príhovore vyzdvihla benefičný charakter vystúpenia Hronsečanov. Nakoniec si všetci spolu - a nielen účinkujúci - zaspievali Tichú noc >>>. "Ti, ktorí neprišli, môžu banovať", zhodnotil starosta obce, Miroslav Ostrihoň. Hudba a Vianoce ľudí spájajú. Inak tomu nebolo ani teraz.

 

Všimlo si nás Rádio Regina

Priestor na informovanie o našich aktivitách nám poskytol aj verejnoprávny rozhlas, a to v rubrike "Rádio Regina si vás všíma". Zo záznamu >>> odvysielaného 24.9.2018 sa okrem iného dozviete aj o tom, na čo sa plánujú využiť doteraz zozbierané finančné prostriedky.Koncert Duchoňovcov

"Už tú pieseň všetci viete, dal som ju vám, hrám ju v zime, hrám ju v lete, rád som, že ju mám..." zaznelo v záhrade Barokového kaštieľa v úvodnej piesni Duchoňovcov, ktorí zavítali do Hronseka 18.8.2018. Svieže a moderné prevedenie najväčších hitov Karola Duchoňa sa u návštevníkov koncertu stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Toto zoskupenie prinieslo naozaj vydarené znovuoživenie tvorby Karola Duchoňa a sprostredkovalo umelecký zážitok nielen tým, ktorí si pamätajú tohto interpreta zo svojej mladosti, ale úžasný dojem si odniesli aj tí neskôr narodení. Výťažok z dobrovoľného vstupného bol takmer 300 €. Koncert tejto kapely podporil finančnou dotáciou BBSK. Zostrih z vystúpenia si môžete pozrieť tu>>>

 

Deň obce Hronsek

Počas slávnostného dňa obce 13.5.2017 sa OZ Garansek v spoluprácii s Hasičským zborom obce Hronsek podieľalo na prevádzke improvizovaného bufetu s občerstvením. Po dlhom chladnom období prilákalo májové slnko mnohých Hronsečanov, a to až tak, že bohatá účasť a záujem o guláš zaskočili aj samotných organizátorov.
Výsledkom bol slušný zisk z predaja občerstvenia v bufete (viď nižšie), ktorý sa použije na renováciu kaštieľa.
Ako tradične boli v areáli kaštieľskej záhrady pristavené remeselné stánky, stánky s tradičným jedlom, cukrovou vatou, balónmi, a o spestrenie podujatia sa starali klaun, vozenie na koňoch, súťažné aktivity, či predstavenie Rytierov vir fortis.

Nová brána

Vďaka príspevkom z Verejnej zbierky bolo financované vyrobenie a osadenie novej brány v sume 900 €. Nová brána pri vstupe do záhrady kaštieľa z Hronseckej cesty nahradila pôvodnú nevzhľadnú plechovú bránu dňa 13.5.2017. Kto si doposiaľ nevšimol, rozdiel môže vidieť fo fotogalérii. Súťaž poľovníckych trubačov

O občerstvenie návštevníkov a účastníkov 3. ročníka Česko-Slovenskej súťaže trubačov sa postaralo opäť OZ Garansek, a to vo forme bufetu, ktorý mal svoje stanovisko v príjemnom tieni košatého duba pri vstupe do záhrady kaštieľa.

K dobrej nálade dobrovoľníkov z OZ Garansek prispel nielen krásny slnečný deň, ale aj skutočnosť, že zisk 410 € z bufetu opäť poputuje v prospech renovácie kaštieľa.

 

 

Financie

Celkový finančný výnos z aktivít OZ Garansek ku dňu 30.9.2018 4799 €* 

Verejná zbierka - ukončená 13.9.2017: 1330 € (zoznam prispievateľov >>>)

Dobrovoľná zbierka do prenosnej pokladnice k 31.12.2017: 167 

Zisk z bufetu s občerstvením ku Dňu obce (13.6.2017): 1308 €

Zisk z bufetu s občerstvením počas súťaže trubačov (3.6.2017): 410 €

Dobrovoľné vstupné na koncert Duchoňovcov (18.8.2018): 295 €

Výnos z 2% z dane z príjmov v roku 2017: 1289 €   (zoznam darcov >>>

Z uvedenej sumy bola financovaná výmena brány vo výške 900 € 

 


Pamiatka UNESCO

Evanjelický artikulárny kostol

Pamiatka UNESCO

HRONSEK

Oficiálne stránky obce

HRONSEK