Osveta na tému prevencie srdcovo-cievnych chorôb

V sále Kultúrneho domu Hronsek sa 12.10.2016 o 17.30 h konala lekárska prednáška na tému "Prevencia srdcovo-cievnych chorôb". 
Prednášajúci - lekár zo Srdcovo-cievneho ústavu v Banskej Bystrici - MUDr. Tibor Palkech 
názorne ozrejmil proces aterosklerózy, upozornil na rizikové faktory, vymenoval zásady správnej životosprávy a približne 25 účastníkov prednášky oboznámil s princípmi intervenčnej liečby srdcových a cievnych ochorení na jeho pracovisku. 
Po prednáške si všetci dali zmerať tlak krvi a v pozitívnej atmosfére, s pohárom zdravotne prospešnej dávky červeného vína,  sa viacerí zapojili do družnej debaty s lekárom. Jeden z účastníkov rozpoznal svoje príznaky a lekár mu odporučil odborné kardiologické vyšetrenie. 

 

 

Fotografie © 2016 Janka Paceková