Vianočný koncert 2016

 

Predvianočnú atmosféru v obci Hronsek obohatilo podujatie, ktoré do sály kultúrneho domu prilákalo mnohých Hronsečanov a návštevníkov z blízkeho okolia. V nedeľu, 18. decembra, ožil príbeh Jozefa a Márie bdejúcich nad Ježiškom uloženým v jasličkách. Príbeh, ktorý robí Vianoce Vianocami, prinieslo vystúpenie detí pod vedením pani farárky Jakušovej, a pod jej taktovkou zazneli aj nábožné piesne z repertoáru Cirkevného zboru ECAV Hronsek.

Spirituálny zážitok sprostredkovaný cirkevným spevokolom vystriedala "svetská" uvoľnenosť vystúpenia zvolenských hercov, v podaní ktorých odzneli známe aj menej známe popové skladby slovenských pesničkárov a unikátne interpretácie piesní s vianočnou tématikou z ich práve vydaného CD-čka.

Vďaka pestrosti hudobných žánrov si dozaista prišiel každý na svoje.

Pre návštevníkov koncertu bolo pripravené občerstvenie - a to predovšetkým v podobe vianočnej kapustnice, vareného vína a punču. Tí, ktorí si nenašli čas, proste prišli o veľa. 

 

Treba podotknúť, že okrem kultúrno-spoločenského zámeru, je pre nás dôležitý aj finančný výťažok, ktorý z každého podobného podujatia poslúži na obnovu kaštieľa. Všetkým účinkujúcim aj návštevníkom preto ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Svojou účasťou ste prejavili záujem prispieť do projektu zachovania kultúrneho dedičstva. A to si nesmierne ceníme. 

Kiež by sme sa mohli stretávať na takýchto eventoch častejšie a ešte v hojnejšom počte!

                                                                                                                             

Za OZ Garansek,                                 

predsedníčka Elena Palkechová

 

Foto: Janka Paceková