Vážená verejnosť, milí priatelia a podporovatelia iniciatívy

za obnovu Barokového kaštieľa v Hronseku,

 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2019 v prospech Občianskeho združenia Garansek,

ktorého zámerom je zachrániť chátrajúci objekt Barokového kaštieľa z r. 1775 v obci Hronsek.

Váš 2%-ný podiel z dane sa použije na nevyhnutnú rekonštrukciu, čím prispejete k zachovaniu tejto kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie.

Budeme veľmi vďační, ak sa touto formou zapojíte do záchrany kaštieľa a súčasne dávame

do pozornosti základné údaje na poukázanie 2% z dane (tzv. údaje o prijímateľovi):

 

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Garansek

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50382233

Sídlo: Záhumnie 26; 976 31 HRONSEK

Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK74 0900 0000 0051 1768 2781

 

Podrobný popis a postup krokov k poukázaniu 2% zo zaplatenej dane nájdete tu >>>

 

 

Vážení občania, milí priatelia a podporovatelia iniciatívy za obnovu Barokového kaštieľa v Hronseku, 


celkový výnos 2% zo zaplatenej dane z príjmov v roku 2017 je 

1288,80 €. 

Na tejto stránke zverejňujeme ZOZNAM DARCOV 2% Z DANE.       

 

Avšak v zozname figurujú len tí, ktorí deklarovali súhlas so svojou identifikáciou v tlačive Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane. Vážime si aj tých z Vás, ktorí ste venovali 2%, ale nesúhlasili ste s identifikáciou.

Plán investovania doteraz získaných finančných prostriedkov bol odvysielaný v rozhlase dňa 24.9.2018. Celý záznam rubriky "Rádio Regina si vás všíma" si môžete vypočuť TU >>>.

Všetkým podporovateľom patrí veľká vďaka!  

Prispievate k záchrane kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie. 

 

                               Mgr. Elena Palkechová,

                             predsedníčka OZ Garansek

 

 

Zoznam darcov 2% zo zaplatenej dane z príjmov v r. 2017

                                    
 1.  Andrášik Ľubomír    Banská Bystrica    17.  Kováč Marián Badín
 2.  Bírešová Zuzana Sliač    18.  Kubeková Lenka Hronsek
 3.  Bobor Adam, Ing. Hronsek    19.  Lučaj Ján, Ing. Zvolen
 4.  Bystriansky Vladimír Hronsek    20.  Majerová Edita Hronsek
 5.  Čiampor Peter Malachov    21.  Murgaš Dušan, Ing. Hronsek
 6.  Ďurčík Ľubomír Sliač    22.  Ondruš Roman Hronsek
 7.  Ďuricová Elena Hronsek    23.  Ostruszková Emília Hronsek
 8.  Fraňo Peter Banská Bystrica    24.  Palkech Tibor, MUDr. Hronsek
 9.  Fraňová Zuzana Hronsek    25.  Palkechová Elena, Mgr. Hronsek
 10.  Greplová Ľubica Banská Bystrica    26.  Pelc Peter Hronsek
 11.  Hanuska Jaroslav Hronsek    27.  Pelcová Katarína Hronsek
 12.  Hanusková Elena Hronsek    28.  Ruttkayová Blanka  Banská Bystrica
 13.  Haring Ján Hronsek    29.  Snopko Patrik Hronsek
 14.  Haring Marek Hronsek    30.  Sojaková Lucia Nemecká
 15.  Haringová Jana Hronsek    31.  Ursíny Martin Hronsek
 16.  Hriň Ján, Ing. Hronsek    32.  Weissová Eva, Ing. Hronsek