Vážená verejnosť, milí priatelia a podporovatelia iniciatívy za obnovu Barokového kaštieľa v Hronseku,

dovoľujeme si Vás aj v roku 2022 osloviť s prosbou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie roku 2021 v prospech Občianskeho združenia Garansek, ktorého zámerom je zachrániť chátrajúci objekt Barokového kaštieľa z r. 1775 v obci Hronsek.

 

 

NÁVOD AKO poukázať 2% zo zaplatenej dane - platný pre zamestnancov - V ROKU 2022

Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa (optimálne v prvej polovici apríla), aby Vám vystavil POTVRDENIE o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať z nej 2%, prípadne tento výpočet a vyplnenie tlačiva Vám urobí priamo firemný účtovník. 

To, že ste sa rozhodli darovať 2% práve nášmu občianskemu združeniu, uvediete v inom tlačive - v tlačive VYHLÁSENIE.

  

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby platné pre r. 2022 nájdete tu >>> 

 

Čiastočne predvyplnené VYHLÁSENIE si môžete stiahnuť na tomto odkaze >>>.

Tlačivo je vo formáte pdf, otvorte ho vo svojom počítači a potom v ňom doplňte údaje o daňovníkovi, ktorý 2% poukazuje, a samozrejme nezabudnite uviesť vypočítanú sumu a dátum zaplatenia 2% dane (uvedenej na POTVRDENÍ od zamestnávateľa). Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 

Ak chcete oznámiť prijímateľovi (teda nášmu Občianskemu združeniu Garansek), že ste mu zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive - tak ako je to v nižšie zobrazenej ukážke VYHLÁSENIA - príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (t.j. mena a adresy… NIE však poukázanej sumy). Uvítame však, ak budete s Vašou identifikáciou súhlasiť. Radi Vás uverejníme v zozname darcov 2% dane na našej webovej stránke www.garansek.sk 

Dbajte na to, aby IČO bolo zarovnané SPRAVA - tak ako je uvedené v nižšie uvedenej ukážke predvyplneného tlačiva

Vyplnené tlačivo spolu s uvedením sumy poukázaných 2% dane vytlačte.

 

Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 29.04.2022 na daňový úrad (v našom regióne sa jedná o Daňový úrad v Banskej Bystrici) alebo v dostatočnom predstihu vyplnené tlačivá prineste na Obecný úrad v Hronseku, kde budú zozbierané dokumenty podané na daňovom úrade pracovníkom obecného úradu za Vás. Hlavne Hronsečanom tak ušetríme cestu na Daňový úrad v Banskej Bystrici. 

 

Presný postup ako poukázať 2% z dane v prípade zamestnancov je na na stránke www.rozhodni.sk >>>

 

Ukážku čiastočne predvyplneného tlačiva Vyhlásenia s údajmi o prijímateľovi dane si môžete pozrieť nižšie: 

 

 

 

 

Vážená verejnosť, milí priatelia a podporovatelia iniciatívy za obnovu Barokového kaštieľa v Hronseku,

Váš 2%-ný podiel z dane sa použije na nevyhnutnú rekonštrukciu, čím prispejete k zachovaniu tejto kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie.

To, že naše OZ Garansek naozaj figuruje v oficiálnom Zozname prijímateľov 2% a Vaše 2% z dane zaplatenej v roku 2022 sa dostanú naozaj na účet prijímateľa, si môžete overiť na tomto odkaze >>>, do vyhľadávacej lišty na www.rozhodni.sk stačí uviesť IČO OZ Garansek: 50382233

 

Budeme veľmi vďační, ak sa touto formou zapojíte do záchrany kaštieľa a súčasne dávame do pozornosti základné údaje na poukázanie 2% z dane (tzv. údaje o prijímateľovi):

 

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Garansek

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50382233

Sídlo: Záhumnie 26; 976 31 HRONSEK

Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,   IBAN: SK74 0900 0000 0051 1768 2781

 

Presný postup ako poukázať 2% z dane je na na stránke www.rozhodni.sk >>>

 

 

 

 

VÁŽENÍ PRISPIEVATELIA, SYMPATIZANTI, SPONZORI !

Sme radi, že ste podporujete projekt záchrany Barokového kaštieľa v Hronseku.
Ďakujeme za Vaše príspevky.

 

Menný zoznam a výšku peňažných príspevkov môžete nájsť v chronologickom poradí na podstránke "Zoznam prispievateľov >>>".

 

Zoznam darcov 2% zo zaplatenej dane z príjmov v roku 2017 je tu >>> 

(zoznam bol sprístupnený finančnou správou v januári 2019)

Kontaktný formulár s radosťou prijme aj Vaše postrehy, komentáre a akékoľvek podnety na rozvíjanie našej činnosti. Prípadne nás oslovte cez nižšie uvedené kontakty. Váš názor nás zaujíma. Ďakujeme!

OZ Garansek 

kontaktný formulár
Meno a priezvisko:
Váš e-mail:
Správa: