Ako sa nám darí?

Verejná zbierka, ktorá bola ukončená 13.9.2017:  1330 € 

Dobrovoľná zbierka do prenosnej pokladnice: 167 

Zisk z bufetu s občerstvením ku Dňu obce (13.6.2017): 1308 €

Zisk z bufetu s občerstvením počas súťaže trubačov (3.6.2017): 410 €

Dobrovoľné vstupné na koncert Duchoňovcov (18.8.2018): 295 €

Výnos z 2% z dane z príjmov za rok 2017 činí: 1289 € >>>

Hronsecké kultúrne leto 2019 - dobrovoľné vstupné: 963 €

Výnos z 2% z dane z príjmov za rok 2019 činí:  1584,89 €

 

Celkový výnos z aktivít OZ Garansek

aktualizovaný ku dňu 21.09.2021

 

9161 €  

---------------------------------------

 

 


  

 

ZOZNAM PRISPIEVATEĽOV

 

Poznámky:

neoznačené čiastky sú bezhotovostné príspevky vložené na účet verejnej zbierky prevodom   

  18.10.2016 rod. Palkechová 100 €  
  2.11.2016 rod. Hudecová 100 €  
   22.11.2016 Potančok Miloš  30 €  
   13.12.2016 rod. Dojčarová  50 €  
   13.12.2016 rod. Vasarabová  20 €  
   16.12.2016 Janka a Peter Pacekovci  40 €  
   18.12.2016 pokladnička 600 €

 = celková suma hotovostných príspevkov 

    - rod. Zwijsen         *100 €    

 

   

- rod. Lamperová     *50 €

 

 * hotovosť vložená do pokladničky 

   13.1.2017 Slovenská pošta, a.s.   100 €  
   17.7.2017 Ján Haring  50 €    
  9.8.2017 Dušan Javorka 50 €  
   10.8.2017

rod. Dvash

 40 €  
 11.8.2017 rod. Weissová  40 €
 11.8.2017 Jarmila Ďurčíková  30 €
 17.8.2017 Lenka Kubeková  30 €
 20.8.2017 Maroš Divok

50 €

 

_________
 Sumárne doposiaľ : 1330 €               

            

 

 

 

Ďakujeme za Vaše príspevky.

Verejná zbierka bola ukončená 13.9.2017, preto na účet VZ nezasielajte už žiadne finančné príspevky. Na iných možnostiach financovania projektu pracujeme (napr. venovanie 2% z dane)